Các điều khoản này là một thỏa thuận giữa Edumall và Giảng viên hoặc Tổ chức mà Thầy/Cô đại diện. Bằng cách đăng ký tham gia vào các chương trình Marketing của Edumall. Thầy/Cô xác nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và chính sách về quyền sử dụng và quyền riêng tư của Edumall. Điều khoản này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi một phiên bản mới trên trang web chính thức của Edumall và truyền thông tới toàn bộ Giảng Viên. Khi tham gia chương trình Marketing, Thầy/Cô đồng ý với phiên bản mới nhất của các Điều khoản này. 


1. Đăng ký
Để đăng ký tham gia các chương trình Marketing, Thầy/Cô cần đồng ý với các chính sách Marketing của Edumall và phổ giá phân phối chính thức của các khóa học tại Edumall.vn. ( Thông tin chi tiết tại đây)
 


2. Chính sách hủy bởi Giảng viên
Trong trường hợp Thầy/Cô muốn ngừng không tham gia các chương trình Marketing, vui lòng thông báo trực tiếp cho Team Hỗ Trợ của chúng tôi qua trang Hỗ Trợ Giảng Viên

 

3. Chương trình Marketing hủy bỏ bởi Edumall
Edumall có quyền chủ động, linh hoạt thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá một phần và/hoặc toàn bộ Khóa đào tạo trực tuyến nhằm thúc đẩy Doanh thu từ hoạt động phân phối Quyền truy cập Khóa đào tạo trực tuyến. Do đó, trong trường hợp các kế hoạch Marketing của Edumall diễn ra không thuận lợi do các vấn đề bất khả kháng, chúng tôi sẽ chủ động dừng các chương trình này để tránh gây tổn thất và ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai bên.
 


4. Thông tin giảng viên
Thông tin của Thầy/Cô sẽ được xử lý theo thông lệ xử lý thông tin được mô tả trong điều khoản Bảo mật thông tin.
Thầy/Cô đồng ý với việc thu thập, sử dụng thông tin thầy cô cung cấp liên qua đến các chương trình Marketing của Edumall.
Thầy/Cô có thể yêu cầu không công khai hoặc thay đổi các thông tin Giảng Viên bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ của Edumall.