Bản quyền khóa học

Chính sách bản quyền
I. Báo cáo Yêu cầu Vi phạm Bản quyền Edumall rất đề cao vấn đề bản quyền. Trong trường hợp, Thầy/Cô phát hiện ra các tài liệu/ khóa học trên nền tảng của E...
Thu, 10 Oct, 2019 at 12:27 PM
Bảo vệ nội dung khóa học
Tại Edumall, chúng tôi đã sử dụng công nghệ bảo mật mã hóa video tốt nhất theo chuẩn thế giới. Tất cả các video khi được upload lên hệ thống đều được transc...
Thu, 10 Oct, 2019 at 12:40 PM