Course Management

Đề xuât chủ đề
Hiện tại Edumall chưa có công cụ tự động để giảng viên tự thêm chủ đề Khóa học, do đó, trong trường hợp Thầy/Cô có nhu cầu , vui lòng liên hệ với Nhóm Hỗ Tr...
Tue, 16 Jul, 2019 at 10:04 AM
Chế độ xem của giảng viên trên trang chủ Edumall.vn
Bước 1: Thầy/Cô truy cập trang Edumall.vn, Bấm " Đăng Nhâp" Bước 2: Thầy/Cô nhập chính xác thông tin tài khoản giảng viên đã được Edumall...
Mon, 23 Sep, 2019 at 5:02 PM
Thay đổi giá khóa học
Hiện tại, Edumall chưa hỗ trợ việc Giảng viên có thể chủ động sửa đổi giá niêm yết của khóa học trên hệ thống. Do đó nếu Thầy/Cô có nhu cầu, vui lòng liên hệ...
Tue, 16 Jul, 2019 at 10:38 AM
Gỡ khóa học/Thanh lý hợp đồng
Thầy/Cô vui lòng liên hệ Nhóm Hỗ Trợ của Edumall để được trợ giúp. 
Tue, 16 Jul, 2019 at 10:43 AM
Ngôn ngữ giảng dạy
Edumall hỗ trợ 02 ngôn ngữ giảng dạy gồm: - Tiếng Việt - Tiếng Anh Trong trường hợp Thầy/Cô sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong quá trình giảng dạ...
Tue, 16 Jul, 2019 at 10:46 AM
Số lượng học viên tham gia
- Số lượng học viên tham gia vào khóa học sẽ được Edumall cập nhật hàng ngày với tần suất 01 lần/ngày. - Thầy cô có thể theo dõi số liệu được thể hiện trực...
Tue, 16 Jul, 2019 at 10:58 AM