Chính sách giá của Edumall

Chính sách giá sàn của Edumall
1. Định nghĩa: - Giảng viên (Instructor): là người (phần mềm) sở hữu bản quyền nội dung khóa học trên nền tảng Edumall. - Giá niêm yết (Base Price):...
Thu, 11 Jul, 2019 at 2:29 PM
Phổ giá niêm yết áp dụng cho các khóa học của Edumall
Mức giáGiá niêm yết tại Edumall (VND/khóa)Miễn phí0Mức 1199,000Mức 2249,000Mức 3299,000Mức 4349,000Mức 5399,000Mức 6449,000Mức 7499,000Mức 8549,000Mức 9599,0...
Thu, 11 Jul, 2019 at 2:32 PM