1. Hình thức:
Edumall sẽ cung cấp link tự bán khóa học cho giảng viên, thay vì sử dụng các hình thức mã giảm giá hay mã kích hoạt như trước đây.

Ưu điểm:  - Phù hợp với cách hoạt động của E-commerce Platform, 

                 - Giảm thời gian chờ. Thầy/Cô sẽ nhận được link tự bán khóa học trong vòng 4h kể từ khi Edumall tiếp nhận yêu cầu, thay vì 24h như trước đây.


2. Logic hoạt động của link giảng viên tự bán:

*Trường hợp 1:  Giảng viên không tham gia các chương trình Marketing của Edumall: 
 - Nếu GV muốn tự bán bằng giá niêm yết. Edumall tạo link để Thầy/Cô  tự bán bình thường. - Nếu GV muốn tự bán thấp hơn giá niêm yết: Thầy/Cô có thể đề xuất giảm giá niêm yết trên website xuống X%, trong Y ngày. Edumall tiến hành tạo link bán của giảng viên kèm theo mã giảm giá với mức giá mới theo yêu cầu, đảm bảo điều kiện không thấp hơn giá sàn 119K. 

*Trường hợp 2: Giảng viên đồng ý tham gia vào các chương trình Marketing của Edumall:
- Edumall tạo link tự bán cho giảng viên. Thầy/Cô triển khai tự bán khóa học theo giá đang hiển thị trên website Edumall.vn (mức giá tùy thuộc vào chương trình Marketing mà Edumall đang áp dụng lên khóa học, không tăng giảm giá thêm)

3. Tỉ lệ chia sẻ doanh thu:
Kênh giảng viên tự bán vẫn được áp dụng tỉ lệ chia sẻ doanh thu: Giảng viên 80%

4. Đề xuât tạo link tự bán:

Thầy/Cô gửi email đề xuất tạo link tự bán khóa học tới phòng Hợp Tác Giảng Viên thông qua email hoptacgiangvien.edumall@topica.edu.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.

5. Thời gian chính thức áp dụng hình thức tự bán mới: 01/8/2019