Edumall không xuất bản các khóa học về một số ít chủ đề bị hạn chế. Chủ đề này bị loại trừ do có khả năng gây hại hoặc gây khó chịu cho học viên của Edumall hoặc không phù hợp với các giá trị và tinh thần của Edumall.


Danh sách này bao gồm

  1. Nội dung khiêu dâm

  2. Nội dung liên quan đến chế tạo, xử lý hoặc sử dụng vũ khí

  3. Nội dung thúc đẩy bạo lực hoặc tổn hại cơ thể

  4. Ngôn từ tiêu cực hoặc ngôn ngữ phân biệt đối xử

  5. Nội dung cho phép hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức

  6. Nội dung cố ý gây hiểu lầm hoặc lừa đảo

  7. Nội dung vi phạm luật pháp hiện hành

  8. Nội dung có hại hoặc không phù hợp


Edumall có quyền thêm và sửa đổi danh sách này bất cứ lúc nào. Nếu thấy một chủ đề mà Thầy/Cô tin rằng không nên có trên nền tảng, vui lòng thông báo trực tiếp đến Nhóm Hõ Trợ của chúng tôi.