Vì Edumall là một nền tảng cho nội dung giáo dục, tài liệu khóa học của Thầy/Cô nên được thiết kế cho mục đích học tập của học viên, không phải để quảng bá cá nhân.

Tài liệu khóa học là nội dung thực tế của khóa học bao gồm:

  • Mục/ bài giảng

  • Video hoặc các loại bài giảng khác

  • Tài nguyên liên quan

  • Câu hỏi trắc nghiệm

Tài liệu khóa học là để giúp học viên hiểu rõ hơn, có thể thực hành với nội dung được giảng dạy. Giảng viên không được phép sử dụng để tiếp thị hoặc bán cho học viên dưới bất kỳ hình thức nào.


Tài liệu khóa học cần đáp ứng các nguyên tắc đánh giá chất lượng của Edumall và chỉ được bao gồm thông tin liên quan đến chủ đề khóa học của Thầy/Cô:

  • Trang web của Thầy/Cô, hồ sơ truyền thông xã hội hoặc thông tin liên hệ ở outtro mỗi bài học.

  • Không bao gồm các liên kết đến nội dung trả phí ngoài Edumall. Ngoại lệ duy nhất là Thầy/Cô cung cấp quyền truy cập vào một công cụ/sản phẩm là một phần của Yêu cầu khóa học, được nêu trong mục yêu cầu khóa học.

  • Không được đăng thông tin cá nhân về học viên.

  • Không bao gồm các liên kết affiliate

  • Không được bao gồm mã phiếu giảm giá, liên kết hoặc tài liệu tham khảo quảng cáo cho bất kỳ khóa học nào.

  • Không bao gồm liên kết bên ngoài mà yêu cầu học viên trả tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân


Tài liệu khóa học cũng được duyệt bởi bộ phận Kiểm định Chất lượng của Edumall trước khi gửi tới học viên. Trong trường Thầy/Cô cần hỗ trợ trong việc kiểm duyệt khóa học, vui lòng liên hẹ trực tiếp với Nhóm Hỗ Trợ của chúng tôi.