Chức năng hỗ trợ giảng viên có thể liên lạc với 1 đầu mối (TM - Chuyên viên hợp tác Giảng viên) từ phía Edumall để nhờ hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc xung quanh vấn đề hợp tác.


TM - là người đại diện Edumall trực tiếp nhận tất cả các yêu cầu, phản hồi, góp ý của Thầy/Cô, và điều phối đơn hàng đến các bộ phận liên quan khác để xử lý sớm nhất có thể.

TM sẽ là đầu mối liên hệ chính của Thầy/Cô, hỗ trợ Thầy/Cô giải quyết mọi việc nhanh nhất và tập trung nhất.