Đây là chức năng giúp giảng viên thấy được các bình luận, thắc mắc về khóa học. Giảng viên có thể tương tác, hỗ trợ, giải quyết các khó khăn của học viên trong quá trình tham gia học tập.

Các câu hỏi được tách lọc dựa vào nhiều phương thức như: đã trả lời – chưa trả lời, tìm kiếm theo nội dung từ khóa, sắp xếp theo thời gian,... giúp thầy/cô dễ dàng trả lời và tương tác với học viên. Các câu trả lời của Giảng viên cần đáp ứng được các thông tin:

  • NÊN khuyến khích học viên tương tác với nhau.

  • NÊN trả lời các câu hỏi một cách lịch sự và kịp thời.

  • KHÔNG đăng bình luận thô lỗ, hung hăng, hoặc đe dọa.

  • KHÔNG sử dụng Q & A để quảng bá; đăng mã phiếu giảm giá, liên kết bên ngoài quảng cáo, liên kết đến các khóa học khác của Edumall, bất kỳ loại thông điệp tiếp thị hoặc tài liệu tham khảo nào đều bị cấm.

  • KHÔNG yêu cầu hoặc đăng thông tin cá nhân về sinh viên.


Các tính năng của mục Q&A mà giảng viên có thể sử dụng để hỗ trợ học viên gồm có:


1. Lọc theo khóa học :

Tính năng này giúp giảng viên lọc các câu hỏi của 01 khóa học trong danh sách. Để sử dụng tính năng này, Thầy/Cô thao tác như sau:

- Chọn " khóa học"

- Nhấn "Search" để bắt đầu tìm kiếm


2. Lọc theo thời gian

Tính năng này giúp Thầy/Cô lựa chọn khoảng thời gian trong khung thời gian để tìm các bình luận vào những thời điểm mong muốn


3. Lọc theo trạng thái tương tác

Tính năng này giúp Thầy/Cô chọn trạng thái “ Đã trả lời / chưa trả lời/ tất cả” để xem những thắc mắc nào mình đã trả lời hoặc chưa trả lời học viên.


4. Lọc theo trạng thái tương tác

Tính năng này giúp Thầy/Cô chọn trạng thái “ Đã trả lời / chưa trả lời/ tất cả” để xem những thắc mắc nào mình đã trả lời hoặc chưa trả lời học viên hoặc chưa trả lời học viên.


5. Lọc theo sắp xếp biên thời gian

Tính năng này giúp Thầy/Cô chọn sự sắp xếp câu hỏi “cũ nhất/ mới nhất” để tìm những bình luận cũ nhất hoặc mới nhất trong khóa học


Với các tiêu chí lọc, Thầy/Cô có thể chọn nhiều tiêu chí để có được kết quả lọc chính xác với nhu cầu tìm kiếm.Để gửi phản hồi tới học viên, Thầy/Cô nhấn vào "Trả lời" phía dưới câu hỏi của học viên để lựa chọn tính năng Phản Hồi. Sau khi nhập nội dung trả lời học viên, Thầy/Cô nhấn "Gửi bình luận". Trường hợp muốn gửi kèm hình ảnh trả lời học viên:, Thầy/Cô thao tác như sau:


- Click vào biểu tượng hình ảnh

- Hiển thị khung thuộc tính của ảnh -> Chọn mục tải lên. Thầy/Cô Chọn file trên máy, sau đó click nút "Tải ảnh"

- Click "Đồng ý"

- Chú thích ảnh (nếu có) -> Click "Đồng ý" để tải ảnh

- Chọn "Gửi bình luận" để tải ảnh cho học viên