Đây là chức năng hỗ trợ giảng viên có thể kiểm tra được báo cáo doanh thu theo từng thời điểm cụ thể và theo khóa học cụ thể, bao gồm:

● Tổng doanh thu hoặc doanh thu phát sinh trong một khoảng thời gian.

● Doanh thu chi tiết theo từng khoản mục.

● Xem biểu đồ doanh thu phát sinh theo ngày.


Để sử dụng chức năng này, Thầy/Cô thực hiện các thao tác sau:


Bước 1: - Đăng nhập vào hệ thống teacher.edumall.vn bằng tài khoản Edumall đã cung cấpBước 2: - Lựa chọn tính năng tra cứu doanh thu chi tiết


Để chọn khóa học muốn xem chi tiết doanh thu. Thầy/Cô chọn vào tab “Khóa học” -> Tra cứu- Để theo dõi Tổng doanh thu hoặc doanh thu phát sinh trong một khoảng thời gian, Thầy/Cô vui lòng nhập ngày thầy/cô vui lòng nhập ngày tra cứu, sau đó ấn “Tra cứu”.- Để theo dõi Doanh thu chi tiết theo từng khoản mục, Thầy/Cô vui lòng nhập tháng cần tra cứu, sau đó ấn “ Tra cứu ”.- Để xem Biểu đồ doanh thu phát sinh theo ngày, Thầy/Cô nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc cần tra cứu, sau đó ấn “Tra cứu”

- Thầy/Cô chọn biểu tượng được khoanh tròn trong hình, để xem theo dạng biểu đồ Phát sinh hoặc Lũy kế