- Số lượng học viên tham gia vào khóa học sẽ được Edumall cập nhật hàng ngày với tần suất 01 lần/ngày.

- Thầy cô có thể theo dõi số liệu được thể hiện trực tiếp trên website Edumall.vnLưu ý: Đây là số liệu học viên đã kích hoạt và tham gia khóa học.