Hiện tại, Edumall chưa hỗ trợ việc Giảng viên có thể chủ động sửa đổi giá niêm yết của khóa học trên hệ thống. Do đó nếu Thầy/Cô có nhu cầu, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ Trợ của chúng tôi để được trợ giúp.