Bước 1: Thầy/Cô truy cập trang Edumall.vn, Bấm " Đăng Nhâp"Bước 2: Thầy/Cô nhập chính xác thông tin tài khoản giảng viên đã được Edumall cung cấp, sau đó bấm " Đăng Nhập"Bước 3: Thầy/Cô chọn mục "Khóa học của tôi" để vào tài khoản học tập