Hiện tại Edumall chưa có công cụ tự động để giảng viên tự thêm chủ đề Khóa học, do đó, trong trường hợp Thầy/Cô có nhu cầu , vui lòng liên hệ với Nhóm Hỗ Trợ của Edumall để được giúp đỡ. 

Chi tiết về cách thức quản lý khóa học của Thầy/Cô trên Edumall