Tất cả các giảng viên của Edumall đều ký hợp đồng với CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOPICA ENGLISH. 

Edumall trả tiền cho các giảng viên thông qua hình thức chuyển khoản. 


Sau khi ký hợp đồng với CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOPICA ENGLISH, khóa học của Giảng viên/Đối tác được công bố trên Edumall.vn


Quy trình đối soát và thanh toán sẽ diễn ra như sau:

1. Edumall chốt doanh số vào ngày cuối cùng của tháng T

2. Trong 5 ngày làm việc tiếp theo của tháng T+1 (Không kể thứ 7, Chủ Nhật), Edumall sẽ tiến hành đối soát doanh thu.

3. Trong vòng 10 ngày làm việc sau kỳ đối soát (Không kể thứ 7, Chủ Nhật), Edumall sẽ gửi Báo cáo doanh thu và Biên bản xác nhận thù lao cho Giảng Viên qua Email và phần mềm Chữ Ký Điện Tử Docusign.

4. Thầy/Cô cần phải xác nhận các thông tin về báo cáo doanh thu theo đúng deadline để được thanh toán đúng hạn.

5. Nếu không có vấn đề gì xảy ra, Edumall tiến hành thanh toán thù lao của tháng T vào ngày làm việc 15 đến 25 của tháng T+1


Thầy/Cô có thể xem  số tiền thanh toán dự kiến cho một tháng cụ thể trên Báo cáo doanh thu tại mục Báo cáo. (Link chi tiết tại đây)