I.Báo cáo doanh thu

Đây là chức năng hỗ trợ giảng viên có thể kiểm tra được báo cáo doanh thu theo từng thời điểm cụ thể và theo

khóa học cụ thể.

- Tổng doanh thu hoặc doanh thu phát sinh trong một khoảng thời gian.

- Doanh thu chi tiết theo từng khoản mục.

- Xem biểu đồ doanh thu phát sinh theo ngày.


II. Thao tác kiếm tra báo cáo doanh thu

Bước 1: - Đăng nhập vào hệ thống teacher.edumall.vn bằng tài khoản Edumall đã cung cấp

Bước 2: - Lựa chọn tính năng tra cứu doanh thu chi tiết

Chọn khóa học muốn xem chi tiết doanh thu. thầy/cô nhấp vào tab “Khóa học” -> Tra cứu

Bước 3:

Để theo dõi Tổng doanh thu hoặc doanh thu phát sinh trong một khoảng thời gian, thầy/cô nhập ngày cần tra cứu, sau đó ấn “Tra cứu”.

Bước 4:

Để theo dõi Doanh thu chi tiết theo từng khoản mục, thầy/cô nhập tháng cần tra cứu, sau đó ấn “ Tra cứu ”.

Bước 5:

- Để xem Biểu đồ doanh thu phát sinh theo ngày, thầy/cô nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc cần tra cứu, sau đó ấn “Tra cứu”

- Thầy/cô chọn biểu tượng được khoanh tròn trong hình, để xem theo dạng biểu đồ Phát sinh hoặc Lũy kế